Plan een demo in

Disclaimer

Je kunt alle pagina’s op deze website vrij bezoeken. Enkel wanneer jij je abonneert op de nieuwsbrief, het contactformulier gebruikt of een andere aanvraag indient, wordt je om persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens worden behandeld in overeenstemming met onderstaand beleid.

Vertrouwelijke verwerking van de gegevens

  • Je persoonlijke gegevens worden bewaard in een beveiligde database die enkel toegankelijk is voor MakelMail.
  • Je persoonlijke gegevens worden onder geen beding aan derden verstrekt of voor andere doeleinden gebruikt. Als hiervan afgeweken wordt, dan zal MakelMail u hiervoor eerst de uitdrukkelijke toestemming vragen.
  • MakelMail is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens en waakt over de beveiligde bewaring.

Doel van de verwerking

Je persoonlijke gegevens worden enkel gebruikt om contact met je op te kunnen opnemen, en om onze periodieke nieuwsbrief te versturen. Als je wilt dat je persoonlijke gegevens geschrapt worden uit onze database, dan kun je dat per e-mail laten weten. Uitschrijven op de nieuwsbrief kan ook met behulp van de afmeldlink die onderaan iedere nieuwsbrief staat.

Toelating voor de verwerking

Door uw persoonsgegevens te verstrekken, geeft u MakelMail de uitdrukkelijke toelating om uw persoonsgegevens voor bovenstaande doeleinden te gebruiken.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

Je hebt op elk ogenblik het recht om je gegevens in te kijken, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact op met MakelMail.

Uitsluiting aansprakelijkheid

De inhoud van deze website, nieuwsbrief en overige uitingen zijn met zorg samengesteld, MakelMail is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de verkregen informatie. MakelMail staat niet garant voor het feit of alle informatie compleet, accuraat en actueel is.

Auteursrecht

Alle uitingen vanuit MakelMail worden beschermd door het auteursrecht. De uitingen zijn alleen bestemd voor de geadresseerde of de bezoeker van de website. Niets uit deze uitingen mag op welke wijze dan ook vermenigvuldigd, gekopieerd of op andere wijze openbaar worden gemaakt.